Thursday, March 17, 2011

എന്റെ ചിന്തകള്‍ക്കു മുകളില്‍ അവളൊരു കൂടാരം പണിതു..
പിന്നിടൊരിക്കലും.. എന്റെ ചിന്തകള്‍ അവളിലൂടെയല്ലാതെ പുറത്തേക്കു പോയില്ല.

No comments: